CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
[12-07-2017]
Thông báo về việc tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018...
Xem chi tiết  
[12-07-2017]
Trường THPT Phan Đình Phùng tỉnh Phú Yên tiền thân là Trường trung học Sông Cầu thuộc huyện Sông Cầu trước đây, nay là thị xã Sông Cầu, được thành lập vào năm 1959. Qua nhiều lần chia tách, nay được mang tên Trường THPT Phan Đình Phùng kể từ ngày 06/8/1999 theo Quyết định số: 1938/1999/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Phú Yên.
Xem chi tiết  
[06-07-2017]
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CỰU HỌC SINH THÀNH ĐẠT QUA CÁC QUA CÁC THỜI KỲ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG
Xem chi tiết  
[30-05-2017]
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ
Xem chi tiết  
Trang   1