CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2016-2017

TIN


 
[ - ]  
 

Các tin khác
Không có dữ liệu nào khác...
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
............................
 Đề hóa 4 [06.01.2009]
............................
 

"Thực hành khiến cho thành thạo, thành thạo khiến cho tự tin. Học sinh mà tự tin thì hứng thú, hứng thú khi học thì đạt kết quả tốt".             Kumon (Nhật)

 

 

"Nghĩ sâu thì ý xa, ý xa thì lý mạnh, lý mạnh thì lời nhiều, lời nhiều thì văn hay”.            Lê Quý Đôn

 

 

"Chúng ta đừng bằng lòng chờ đợi những gì sẽ xảy ra, mà hãy quyết tâm làm cho những điều xảy ra đúng hiện thực".  P.Marshall

 

 

Câu nói như mũi tên, không nên bắn bậy, đã lọt vào tai ai, không tài nào rút ra được nữa”.            Lục Tài Tử

 

 

"Theory is grey, but the tree of life is evergreen". Goethe

 

Hôm qua: 0
Hôm nay: 88
Tổng số: 475