CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CỰU HỌC SINH THÀNH ĐẠT QUA CÁC QUA CÁC THỜI KỲ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG [06-07-2017]  

BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CỰU HỌC SINH THÀNH ĐẠT QUA CÁC  QUA CÁC THỜI KỲ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐIỆN THỌAI

CHỨC DANH: HỌC HÀM, HỌC VỊ…VÀ MẶT THÀNH ĐẠT KHÁC

CÁC THÔNG TIN KHÁC

01

Nguyễn Hữu Hiệp

 

Trưởng ban TG tỉnh ủy


02

Lương Công Tuấn

 

P.chủ tịch UBND tx Sông Cầu


03

Phạm Kiên

 

Chủ tịch UBND tx Sông Cầu


04

Đinh Văn Sang

 

N.trên


05

Bùi   Ngọc  Minh

 

Trưởng CA tx Sông Cầu


06

 

 

 

 

07

 

 

 

 

08

 

 

 

 

09

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

32

 

 

 

 

33

 

 

 

 

34

 

 

 

 

35

 

 

 

 

36

 

 

 

 

37

 

 

 

 

38

 

 

 

 

39

 

 

 

 

40

 

 

 

 

41

 

 

 

 

 

 
Các tin khác
THÔNG BÁO THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 [12-07-2017]
THƯ NGỎ [12-07-2017]
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ [30-05-2017]