CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
THÔNG BÁO THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2017-2018 [12-07-2017]  
 
Các tin khác
THƯ NGỎ [12-07-2017]
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CỰU HỌC SINH THÀNH ĐẠT QUA CÁC QUA CÁC THỜI KỲ CỦA TRƯỜNG THPT PHAN ĐÌNH PHÙNG [06-07-2017]
BẢN THỐNG KÊ DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ [30-05-2017]