CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
Phần mềm Free Pascal [02-07-2017]  

Do nhu cầu sử dụng để giải quyết một số vấn đề khi giải trên Turbo Pascal xảy ra lỗi nên cung cấp thêm Phần mềm Free Pascal để thuận tiện hơn trong lập trình với Pascal.


Để tải về máy nháy chuột vào chữ tải về bên dưới:

http://www.mediafire.com/download/hzijsgwlbrrl0i7/fpc-2.6.2.i386-win32.rar

 
Các tin khác
BÀI GIẢNG THAM KHẢO MASTER E.LEARNING [09-07-2017]
Phần mềm Master E.learning [09-07-2017]
Phần mềm Mô tả bản đồ tư duy [02-07-2017]
ConceptDraw PRO [02-07-2017]
Media Cope [02-07-2017]