Sinh nhật

Danh sách gồm 4 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lê Quang Việt Hiệu Trưởng lqviet.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0949449496
2 Nguyễn Văn Long Phó Hiệu Trưởng nvlong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01236907349
3 Trần Trọng Vỹ Phó Hiệu Trưởng ttvy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01236907588
4 Trần Thị Bích Thoa Phó Hiệu Trưởng ttbthoa.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0984868423

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386