Sinh nhật

Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trương Thị Lý Tưởng Chủ tịch công đoàn ttltuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Khắc Miên Phó Chủ tịch công đoàn
3 Trần Văn Tánh Ủy viên
4 Phạm Nhật Lai Ủy viên
5 Đoàn Thị Sang Ủy viên
6 Phạm Thị Lệ Ủy viên

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386