Sinh nhật

Danh sách gồm 98 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đỗ Thị Mỹ Thoa Phó bí thư đoàn trường dtmthoa.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Thị Út Đào Y tế
3 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Văn thư ntmngoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Lê Đào Bảo vệ
5 Trần Quốc Cường Giáo viên tqcuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Ngô Thành Cẩm Giáo viên ntcam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Trần Thị Xuân Lan Giáo viên ttxlan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Nguyễn Thị Minh Hiếu Giáo viên ntmhieu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
9 Hoàng Thanh Giang Giáo viên htgiang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
10 Nguyễn Thị Ngọc Ý Giáo viên ntny.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
11 Đặng Thị Tú Trinh Giáo viên dtttrinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
12 Trịnh Thị Hoàng Oanh Giáo viên tthoanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
13 Võ Thị Cẩm Giáo viên vtcam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
14 Nguyễn Thị Kim Lan Giáo viên ntklan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
15 Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên ptttu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
16 Phạm Thị Tuyết Mai Giáo viên pttmai.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
17 Đinh Hoài Linh Giáo viên dhlinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
18 Nguyễn Lương Sỹ Giáo viên nlsy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
19 Đào Minh Hoàng Giáo viên
20 Vũ Thị Thiết Giáo viên vtthiet.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0988853167

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 775
Năm 2018 : 8.440
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.829

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386