Sinh nhật

Danh sách gồm 86 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thế Hội Phó bí thư đoàn trường nthoi.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Đỗ Thị Mỹ Thoa Phó bí thư đoàn trường dtmthoa.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Võ Thành Lượng Tổ trưởng chuyên môn vtluong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Đỗ Văn Phong Giáo viên dvphong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Huỳnh Văn Nhi Giáo viên hvnhi.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Vũ Ngọc Lý Sơn Giáo viên vnlson.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Võ Đông Vương Tổ trưởng chuyên môn vdvuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
8 Phạm Nhật Lai Giáo viên pnlai.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
9 Đặng Nguyên Ánh Giáo viên dnanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
10 Phan Bá Tân Giáo viên pbtan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
11 Lê Văn Quy Tổ trưởng chuyên môn lvquy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
12 Trương Huấn Chương Giáo viên thchuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
13 Nguyễn Tịnh Nhân viên 0989391228
14 Trần Khả Tuấn Nhân viên 01234450900
15 Phan Hữu Từ Nhân viên 0949625895
16 Ngô Kim Lân Giáo viên nklan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0914206074
17 Trần Văn Tánh Tổ trưởng chuyên môn tvtanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
18 Nguyễn Đình Long Tổ trưởng chuyên môn ndlong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
19 Lê Văn Thành Giáo viên lvthanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
20 Nguyễn Xuân Hồng Tổ trưởng chuyên môn nxhong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386