Sinh nhật

Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Đình Long Tổ trưởng chuyên môn ndlong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Lê Văn Thành Giáo viên lvthanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Võ Thị Quế Trâm Giáo viên vtqtram.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Thị Nguyên Phước Giáo viên ntnphuoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Lê Thị Tố Ngọc Giáo viên lttngoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên Giáo viên nhtnguyen.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Phạm Thị Kiểm Giáo viên ptkiem.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Đoàn Thị Sang Giáo viên dtsang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386