Sinh nhật

Danh sách gồm 11 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Minh Hiếu Giáo viên ntmhieu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Hoàng Thanh Giang Giáo viên htgiang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Vũ Thị Thiết Giáo viên vtthiet.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0988853167
4 Trương Thị Lý Tưởng Giáo viên ttltuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01236014012
5 Nguyễn Thị Mỹ Dung Giáo viên ntmdung.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01236907296
6 Ngô Thị Diễm Châu Tổ Trưởng Chuyên Môn ntdchau.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0984118087
7 Ngô Kim Lân Giáo viên nklan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0914206074
8 Lê Thị Thuận Giáo viên ltthuan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0986221253
9 Lê Thị Kim Ánh Giáo viên ltkanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01206128176
10 Giả Thị Đông Giáo viên gtdong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0905528555
11 Đỗ Thị Kim Diễn Giáo viên dtkdien.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0932422411

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 11 : 735
Năm 2018 : 8.400
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.789

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386