Sinh nhật

Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Ngô Kim Lân Giáo viên nklan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0914206074
2 Ngô Thị Diễm Châu Tổ Trưởng Chuyên Môn ntdchau.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0984118087
3 Nguyễn Thị Minh Hiếu Giáo viên ntmhieu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Hoàng Thanh Giang Giáo viên htgiang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Vũ Thị Thiết Giáo viên vtthiet.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0988853167
6 Trương Thị Lý Tưởng Giáo viên ttltuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01236014012
7 Lê Thị Thuận Giáo viên ltthuan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0986221253
8 Lê Thị Kim Ánh Giáo viên ltkanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 01206128176
9 Đỗ Thị Kim Diễn Giáo viên dtkdien.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 0932422411

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386