Sinh nhật

Danh sách gồm 12 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Thị Xuân Lan Giáo viên ttxlan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Đào Minh Hoàng Giáo viên
3 Đỗ Thị Kim Diễm Giáo viên dtkdiem.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Đỗ Văn Bính Giáo viên dvbinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên ntmchau.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
6 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên ntlhang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
7 Nguyễn Thị Phương Nam Giáo viên ntpnam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
8 Nguyễn Thị Yên Giáo viên ntyen.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
9 Trần Thị Thu Giáo viên ttthu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
10 Phạm Nhật Lai Giáo viên pnlai.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
11 Tôn Thất Nghệ Giáo viên ttnghe.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
12 Võ Đông Vương Tổ trưởng chuyên môn vdvuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 11 : 735
Năm 2018 : 8.400
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.789

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386