Sinh nhật

Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Võ Đông Vương Tổ trưởng chuyên môn vdvuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
2 Phạm Nhật Lai Giáo viên pnlai.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
3 Trần Thị Xuân Lan Giáo viên ttxlan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Đỗ Thị Kim Diễm Giáo viên dtkdiem.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Trần Thị Thu Giáo viên ttthu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
6 Nguyễn Thị Minh Châu Giáo viên ntmchau.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
7 Nguyễn Thị Lệ Hằng Giáo viên ntlhang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
8 Nguyễn Thị Phương Nam Giáo viên ntpnam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214
9 Nguyễn Thị Yên Giáo viên ntyen.thpt.pdp@phuyen.edu.vn 02573875214

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386