Sinh nhật

Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đặng Nguyên Ánh Giáo viên dnanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Phan Bá Tân Giáo viên pbtan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Lê Văn Quy Tổ trưởng chuyên môn lvquy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Trương Huấn Chương Giáo viên thchuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Trần Quốc Cường Giáo viên tqcuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Ngô Thành Cẩm Giáo viên ntcam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 01 : 2.118
Năm 2019 : 2.118
Năm trước : 11.053
Tổng số : 15.560

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386