Sinh nhật

Danh sách gồm 6 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Trần Quốc Cường Giáo viên tqcuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Ngô Thành Cẩm Giáo viên ntcam.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Trương Huấn Chương Giáo viên thchuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Lê Văn Quy Tổ trưởng chuyên môn lvquy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Phan Bá Tân Giáo viên pbtan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Đặng Nguyên Ánh Giáo viên dnanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 41
Tháng 11 : 735
Năm 2018 : 8.400
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.789

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386