Sinh nhật

Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Võ Thành Lượng Tổ trưởng chuyên môn vtluong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Đỗ Văn Phong Giáo viên dvphong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Huỳnh Văn Nhi Giáo viên hvnhi.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Vũ Ngọc Lý Sơn Giáo viên vnlson.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Thị Ngọc Ý Giáo viên ntny.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Đặng Thị Tú Trinh Giáo viên dtttrinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Trương Thị Kim Hân Giáo viên ttkhan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Nguyễn Thị Tú Anh Giáo Viên nttanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386