Sinh nhật

Danh sách gồm 9 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Ngọc Ý Giáo viên ntny.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Đặng Thị Tú Trinh Giáo viên dtttrinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Vũ Ngọc Lý Sơn Giáo viên vnlson.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Trương Thị Kim Hân Giáo viên ttkhan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Võ Thành Lượng Tổ trưởng chuyên môn vtluong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Nguyễn Thị Tú Anh Giáo Viên nttanh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Huỳnh Văn Nhi Giáo viên hvnhi.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Nguyễn Thị Hảo Giáo viên nthao.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
9 Đỗ Văn Phong Giáo viên dvphong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 775
Năm 2018 : 8.440
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.829

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386