Sinh nhật

Danh sách gồm 5 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Lê Thị Nhã Kha Giáo viên ltnkha.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Thái Thị Thanh Thuý Giáo viên tttthuy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Ông Tấn Trung Giáo viên ottrung.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Nguyễn Bá Dân Giáo viên nbdan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Nguyễn Xuân Hồng Tổ trưởng chuyên môn nxhong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 775
Năm 2018 : 8.440
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.829

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386