Sinh nhật

Danh sách gồm 18 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đỗ Thị Mỹ Thoa Phó bí thư đoàn trường dtmthoa.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Nguyễn Lương Sỹ Giáo viên nlsy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Bùi Anh Tuấn Giáo viên batuan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Huỳnh Lê Minh Thư Giáo viên hlmthu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Võ Thị Bích Thủy Giáo viên vtbthuy.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Võ Đôn Giang Giáo viên vdgiang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Trần Hoàng Phong Phó Bí thư Đoàn trường thphong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Thân Thị Thu Hằng Giáo viên ttthang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
9 Phan Văn Hoàng Giáo viên pvhoang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
10 Phạm Thị Hiền Giáo viên pthien.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
11 Nguyễn Thị Phượng Giáo viên ntphuong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
12 Nguyễn Thị Huệ Giáo viên nthue.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
13 Nguyễn Thị Hồng Liễu Giáo viên nthlieu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
14 Nguyễn Khắc Miên Tổ trưởng chuyên môn nkmien.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
15 Lê Đình Bảo Giáo viên ldbao.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
16 Bùi Xuân Giang Giáo viên bxgiang.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
17 Đinh Quang Trị Giáo viên dqtri.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
18 Phạm Phú Quốc Giáo viên ppquoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 775
Năm 2018 : 8.440
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.829

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386