Sinh nhật

Danh sách gồm 7 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Tịnh Nhân viên 0989391228
2 Trần Khả Tuấn Nhân viên 01234450900
3 Phan Hữu Từ Nhân viên 0949625895
4 Nguyễn Thị Út Đào Y tế
5 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Văn thư ntmngoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Lê Đào Bảo vệ
7 Phạm Thị Ba Nhân viên 0982725439

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 14
Tháng 03 : 855
Năm 2019 : 4.150
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.592

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386