Sinh nhật

Danh sách gồm 8 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Nguyễn Thị Út Đào Y tế
2 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc Văn thư ntmngoc.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Lê Đào Bảo vệ
4 Phan Hữu Từ Nhân viên 0949625895
5 Trần Khả Tuấn Nhân viên 01234450900
6 Nguyễn Tịnh Nhân viên 0989391228
7 Nguyễn Thị Công Nhân viên 01628130879
8 Phạm Thị Ba Nhân viên 0982725439

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 11 : 775
Năm 2018 : 8.440
Năm trước : 2.389
Tổng số : 10.829

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386