Sinh nhật

Danh sách gồm 10 hội viên
STT Họ tên Chức vụ Email SĐT
1 Đinh Ngọc Châu Tổ trưởng chuyên môn dnchau.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
2 Đỗ Thế Phong Giáo viên dtphong.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
3 Lê Tấn Thi Giáo viên ltthi.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
4 Phạm Thị Thanh Tú Giáo viên ptttu.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
5 Phạm Thị Tuyết Mai Giáo viên pttmai.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
6 Đinh Hoài Linh Giáo viên dhlinh.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
7 Trương Thị Thanh Tuyền Giáo viên ttttuyen.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
8 Phan Thị Kim Huân Giáo viên ptkhuan.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
9 Phạm Thị Lệ Giáo viên ptle.thpt.pdp@phuyen.edu.vn
10 Đỗ Thị Phúc Liên Giáo viên dtplien.thpt.pdp@phuyen.edu.vn

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386

Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 03 : 924
Năm 2019 : 4.219
Năm trước : 11.053
Tổng số : 17.661

     

1. Hỗ trợ thi tốt nghiệp THPT:
- Email: hotrothi2017@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
         04-32181386

2. Hỗ trợ xét tuyển ĐH, CĐ:
- Email: hotroxettuyen@moet.edu.vn
- ĐT: 04-32181385
        04-32181386