GIỚI THIỆU

   Địa chỉ:  Tx. Sông Cầu, Phú Yên

Email :  admin@vhv.vn

Điện thoại :0257 3875 214

 

 1. Lịch sử phát triển trường THPT Phan Đình Phùng

Trường THPT Phan Đình Phùng hiện nay, trước năm 1975 là Trường Trung học Sông Cầu, được thành lập theo NĐ số 583/NĐ-GD ngày 18/04/1959 Bộ GD&TN.

- Từ năm 1961 - 1969: Trường chỉ có hệ Trung học đệ I cấp (bậc THCS);

- Từ năm 1969 - 1975: Trường có hệ Trung học đệ I cấp và đệ II cấp (PT cấp 2, 3);

- Từ năm 1975 - 1979: Trường Phổ thông cấp 2, 3 Phan Đình Phùng;

- Năm 1978 - 1979: Tách cấp 2;

- Từ năm 1979 - 1990: Trường PTTH Phan Đình Phùng;

- Năm 1989 - 1990: Nhập cấp 2;

- Từ năm 1990 - 1999: Trường Phổ thông cấp 2, 3 Phan Đình Phùng;

- Năm 1997 - 1998: Tách cấp 2;

- Từ năm 1999 - Nay: Trường THPT Phan Đình Phùng;

Danh hiệu thi đua khen thưởng:

+ Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba;

+ Bộ trường Bộ GD&ĐT tặng bằng khen;

+ Nhiều năm liền đạt trường TTXS được UBND Tỉnh tặng bằng khen;

+ Nhiều năm liền đạt Trường Tiên tiến cấp Tỉnh;

Qua gần 55 năm xây dựng và phát triển, Trường THPT Phan Đình Phùng đã giáo dục và đào tạo nhiều thế hệ học sinh. Nhiều thế hệ học sinh đã thành đạt trên nhiều lĩnh vực kinh tế, học vấn, lao động sản xuất,... Đặc biệt, một số học sinh xuất thân từ Trường đã trở thành cán bộ quản lý của Ngành GD&ĐT cũng như đảm trách chức vụ cốt cán của chính quyền và Đảng.

 

2.Cơ sở vật chất:

 

Diện tích Nhà Trường: 11760 m2;

Các khối công trình:

- Khu hành chính: 

 + Phòng làm việc của Ban giám hiệu: 03 phòng;

 + Phòng Đợi của giáo viên: 01 phòng;

 + Phòng HC: 01 phòng;

 + Phòng Kế toán: 01 phòng;

 + Phòng truyền thống: 01 phòng;

 + Phòng Đoàn TN: 01 phòng;

 + Phòng Công đoàn: 01 phòng;

- Khu phòng học: 24 phòng;

- Khu phòng Thí nghiệm, thực hành: 03 phòng (Vật lý, Hóa học, Sinh học);

- Khu phòng thực hành vi tính: 02 phòng;

 

 

Ban giám hiệu Trường THPT Phan Đình Phùng