CHÀO MỪNG NĂM HỌC 2017-2018
      


TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017

* Về Học sinh:

- Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp trường:    87 HS.

- Học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh: 46 HS.

- Học sinh đạt giải thi  Tiếng Anh, Toán trên  Internet cấp tỉnh: 26 HS.

- Thể Thao học đường: 2 Vàng, 1 Bạc ; 5 Đồng

- Tỉ lệ đỗ tốt nghiệp:99.23%

  * Về Giáo viên:

 - Giáo viên giỏi cấp tỉnh: 10 GV

- Giáo viên giỏi cấp trường Giỏi: 21 GV.

- Đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng: 5 đề tài (trong đó: loại A: 5) 

- Cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học: thầy Nguyễn Lương Sỹ đạt giải nhì cấp bộ.